DanSpray A/S Produktionsanlæg til fremstilling af værktøjsstål er ikke VVM-pligtig

19-12-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at produktionsanlæg til fremstilling -smeltning af metal og forarbejdning (sprayformning) til knipler - af værkstøjsstål på DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at produktionsanlæg til fremstilling -smeltning af metal og forarbejdning (sprayformning) til knipler - af værkstøjsstål på DanSpray A/S, Industrivej 29, 3300 Frederiksværk ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Halsnæs kommune har dispenseret for projektets bygningshøjde.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ingen VVM-pligt, DanSpray A/S
- Screeningsskema

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 16. januar 2014 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 7254 4000
e-post: