Danish Crown a/S, Skærbæk – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

09-12-2013

Danish Crown A/S Skærbæk, Åbenråvej 11, 6780 Skærbæk skal have revurderet sin miljøgodkendelse til drift af slagteriet. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 13. januar 2014 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Danish Crown A/S Skærbæk, Åbenråvej 11, 6780 Skærbæk, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.
Enhver kan inden for 13. januar 2014 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00260 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 13. januar 2014 inden kl. 16.00.