Danish Crown A/S Herning: Miljøgodkendelse til udvidelse i detailpakkeri

20-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning miljøgodkendelse til udvidelse af aktiviteterne virksomhedens detailpakkeri.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning miljøgodkendelse til udvidelse af aktiviteterne virksomhedens detailpakkeri. Virksomheden har dokumenteret, at udvidelsen kan ske uden væsentlige gener for det omgivende miljø.

- læs miljøgodkendelse af Danish Crown A/S, Herning

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-792 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .