Danish Crown A/S Blans: Afgørelser om ingen godkendelsespligt og ingen VVM-pligt

19-12-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg kan udskifte en eksisterende konfiskatsilo med to nye siloer, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Projektet er heller ikke VVM-pligtigt.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg kan udskifte en eksisterende delvist åben konfiskatsilo med to nye lukkede siloer, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt, Danish Crown A/S Blans

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har endvidere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse)

- læs afgørelse om ingen VVM-pligt, Danish Crown A/S Blans

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J. nr. MST-1270-01078 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .