Chr. Hansen A/S: Miljøgodkendelse og revurdering

12-12-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1, 2650 Hvidovre, miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens fermenteringsfabrik.
Klage skal være modtaget senest den 9. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og revurdering
Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens fermenteringsfabrik og har ved samme lejlighed revurderet vilkårene for virksomhedens farvefabrik.

- læs miljøgodkendelse og revurdering af Chr. Hansen A/S, Avedøre

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. MST-1270-00839 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 9. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .