Brenntag Biosector A/S: Miljøgodkendelse

06-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Brenntag Biosector A/S miljøgodkendelse til etablering af tankanlæg for ammoniakvand 24 % og natriumhydroxidopløsning 27,65 %.
Klage skal være modtaget senest den 3. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Brenntag Biosector A/S, Elsenbakken 23, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til ændring af produktionsforhold samt etablering af tankanlæg for ammoniakvand og natriumhydroxidopløsning.

Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til den revurderede miljøgodkendelse af 20. januar 2004, og gives under forudsætning af, at vilkår i godkendelsen fra 2004 overholdes.

- læs miljøgodkendelsen til Brenntag Biosector A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnr. MST-1270-01049 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .