BOFA´s Affaldsbehandlingscenter, Affaldsdeponeringsanlæg Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

13-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for BOFA´s Affaldsbehandlingscenter, Affaldsdeponeringsanlæg, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.
Klage skal være modtaget senest den 10. januar 2014 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for BOFA´s Affaldsbehandlingscenter,  Affaldsdeponeringsanlæg, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.
Ved revurdering har Miljøstyrelsen revideret vilkårene for miljøgodkendelse for affaldsdeponeringsanlægget, så de er tidssvarende

- afgørelse om revurdering af Virksomhedens navn

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00238 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 10. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .