Biogen Idec Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

19-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Biogen Idec (Denmark) Manufacturing ApS, Biogen Idec Allé 1, 3400 Hillerød.
Klage skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Biogen Idec, Biogen Idec Allé 1, 3400 Hillerød. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens indretning og drift blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene, så de er tidssvarende.

- læs afgørelsen om revurdering her
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00191 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .