Arla Foods amba Bislev Mejeri: Miljøgodkendelse - midlertidig vilkårsændring

06-12-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Bislev Mejeri miljøgodkendelse til midlertidig forøget årlig udledning af kølevand til Bislev sø, uden at ændre vilkår om mængde pr uge.
Klage skal være modtaget senest den 10. januar 2014 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Bislev Mejeri miljøgodkendelse til midlertidig forøget årlig udledning af kølevand til Bislev sø, uden at ændre vilkår om mængde pr uge.

- læs miljøgodkendelse af Arla Foods amba Bislev Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01036 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 10. januar 2014 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk