Ardagh Glass Holmegaard A/S Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

17-12-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Fensmark, 4684 Holmegård.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2014

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ardagh Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Fensmark, 4684 Holmegård.
Ved revurderingen er virksomhedens miljøgodkendelser blevet skrevet sammen ændret og tilføjet nye vilkår så virksomhedens vilkår for miljø er blevet tidssvarende og lever op til nuværende lovgivning BREF

- afgørelse om revurdering af Ardagh Glass Holmegaard A/S

- følgebrev til revurdering Ardagh

- Miljøtekniske bilag

- Miljøtekniske bilag

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt nr. MST-1271-00209 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2014.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .