TripleNine Pharma A/S Miljøgodkendelse

27-08-2013

Miljøstyrelsen har givet TripleNine Pharma A/S, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg miljøgodkendelse til etablering og drift af filtreringsarrangement på virksomhedens ekstraktionsafdeling/lipidafdeling.
Klagefristen udløber den 24. september 2013 kl. 12:00

Miljøgodkendelse
TripleNine Pharma A/S, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg har fået miljøgodkendelse til etablering og drift af filtreringsarrangement på virksomhedens ekstraktionsafdeling/lipidafdeling.

- læs hele miljøgodkendelsen her
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00851 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2013 kl. 12:00
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .