Opførelse og drift af deNOx-anlæg med tilhørende tank til urea er ikke VVM-pligtig

15-08-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at der kan opføres og drives et deNox-anlæg med tilhørende tank til urea til reduktion af NOx-emissionen fra kedlerne på Nordic Sugar Nakskov uden det kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at der kan opføres og drives et deNox-anlæg med tilhørende tank til urea til reduktion af NOx-emissionen fra kedlerne på Nordic Sugar Nakskov uden det kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
- Screeningsnotat

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K., eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 12. september 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1400 København K.
Tlf.: 7254 40 00
e-post: