Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

07-08-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan etablere nye forsyningsanlæg til produktion af WFI og Clean Steam, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 4. september 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan etablere nye forsyningsanlæg til produktion af WFI og Clean Steam, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1272-01397 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 4. september inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .