Nordic Sugar Nakskov Miljøgodkendelse

12-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af en damptørrer til erstatning for virksomhedens tørreri.
Klage skal være modtaget senest den 9. september 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov miljøgodkendelse til etablering af en damptørrer til erstatning for virksomhedens tørreri. Damptørreren skal tørre roepulpen (roesnitter), som efterfølgende anvendes til produktion af foderpiller på virksomhedens pillepresse. Princippet er, at pulpen tørres fra ca. 28 % tørstof til ca. 90 % tørstof. Etableringen betyder at virksomhedens udledning af CO2 reduceres væsentligt. Herudover reduceres lugt til nærområdet også.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00973 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 9. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk