Nordic Sugar Nakskov – Ansøgning om miljøgodkendelse

12-08-2013

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov har søgt om miljøgodkendelse til at etablere og drive et anlæg til reduktion af NOx fra virksomhedens kedler. Ansøgningen omhandler også en tank til opbevaring af urea til brug i deNOx processen.
Høringsfrist udløber den 2. september 2003 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov har søgt om miljøgodkendelse til at etablere og drive et deNOx-anlæg til reduktion af udledningen af NOx til luften fra virksomhedens kedler. Til brug for reduktionen skal der anvendes urea (urinstof), som skal opbevares i en 40 m3 tank.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

København
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01007 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den den 2. september 2013 inden kl. 12.00.