Miljøgodkendelse samt revurdering

23-08-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Novozymes A/S i Kalundborg miljøgodkendelse til udvidelse af granuleringsfabrikken, bygning EC, samt revurdering af virksomhedens øvrige produktionsfaciliteter.

Klage skal være modtaget senest den 20. september 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og revurdering
Miljøstyrelsen har givet Novozymes A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg, miljøgodkendelse til udvidelse af virksomhedens granuleringsfabrik EC. Derudover har Miljøstyrelsen foretaget en revurdering samt administrativ sammenskrivning af virksomhedens miljøgodkendelser af øvrige faciliteter, med undtagelse af virksomhedens renseanlæg.
Med revurderingen er de eksisterende lempede vilkår for emission og immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi) af enzymstøv fra virksomheden videreført.

Derudover er der med revurderingen meddelt skærpede vilkår for lugt og støj. Nye vilkår for lugt træder i kraft 1. januar 2015 og nye vilkår for støj træder i kraft 1. januar 2016.

- læs miljøgodkendelse af Novozymes A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00186 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 20. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .