Brdr. Christensen ApS Miljøgodkendelse

29-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Brdr. Christensen og Haner A/S miljøgodkendelse til etablering af oplag af 5 tons filterstøv..
Klage skal være modtaget senest den 26. september inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Brdr. Christensen ApS, Broksøvej 79, 4690 Haslev miljøgodkendelse til oplag af 5 tons filterstøv (vilkårsændringer).

Filterstøvet skal opbevares i lukkede beholdere under tag beskyttet mod vejr og vind.

- læs miljøgodkendelse til oplag af 5 tons filterstøv på

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens
§ 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00987 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 26. september 2013  inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .