Karup Kartoffelmelfabrik Miljøgodkendelse

22-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup J miljøgodkendelse til etablering at en ny protamylassetank.
Klage skal være modtaget senest den 19. september 2013 kl. 12.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup J miljøgodkendelse til etablering at en ny protamylassetank.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00941 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. september 2013 kl. 12.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .