Karup Kartoffelmelfabrik: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

16-08-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a kan etablere et genanvendelsesanlæg for cip-væske fra rengøring af produktionsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 13. september 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ingen godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a kan etablere et genanvendelsesanlæg for cip-væske fra rengøring af produktionsanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. I genanvendelsesanlægget oprenses cip-væsken, så væsken kan genbruges til rengøring af produktionsanlæggene.

- læs afgørelse om ingen godkendelsespligt for Karup Kartoffelmelfabrik

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00968 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 13. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .