Haldor Topsøe A/S Miljøgodkendelse

27-08-2013

Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af laboratorium for langtidstest af DNX-katalysatorer.
Klage skal være modtaget senest den 24. september 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund miljøgodkendelse til etablering af et laboratorium for langtidstest af DNX-katalysatorer i en ny selvstændig bygning med en skorsten på 15 m.

Godkendelsen er givet som en tillægsgodkendelse til den gældende miljøgodkendelse med ét vilkår, der angiver, at godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.

Miljøforholdene reguleres således af den gældende miljøgodkendelse senest revideret i 2009.

- læs miljøgodkendelse af Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00950 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk