Farmfood A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

21-08-2013

Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør skal have revurderet sin miljøgodkendelse til produktion af fodertilsætninger.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 11. september 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Farmfood A/S, Havnevej 73, 9670 Løgstør, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver kan inden for 3 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 3 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr. MST- 1271-00243 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 11. september 2013 inden kl. 16.00.