Danish Crown A/S - afdeling Horsens: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

19-08-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, afdeling Horsens, kan foretage etablering af nye standpladser for kølecontainere samt ændre kørselsmønster for transport af varer til ekstern indfrysning, samt etablere ny brovægt og affaldskomprimatorer, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 16. september 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ingen godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Danish Crown A/S, afdeling Horsens kan foretage etablering af nye standpladser for kølecontainere samt ændre kørselsmønster for transport af varer til ekstern indfrysning, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ingen godkendelsespligt for Danish Crown Horsens

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01008 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. september 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .