YARA Danmark A/S - Gødningsoplag: Debatoplæg

19-04-2013

YARA Danmark A/S har indsendt anmeldelse om oplag af gødning på Randers Havn.
Frist for bemærkninger: 17. maj 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har modtaget en anmeldelse af oplag af gødning på Randers Havn i henhold til reglerne i planloven.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM -pligtigt.

Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).
Projektet omfatter oplag af gødning, der er omfattet af risikoreglerne på den eksisterende gødningsvirksomhed YARA Danmark A/S.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.
Se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg her på Miljøstyrelsens hjemmeside:

- anmeldelse, YARA Danmark A/S
- afgørelse om VVM-pligt; YARA Danmark A/S
- idéoplæg, YARA Danmark A/S

eller få det ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om VVM-processen.

Frist for idéer og forslag
Ideer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen Aarhus senest den 17. maj 2013 kl. 16.00.

Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail:

Angør venligst navn og adresse samt journalnummer MST-1274-00043