Xellia Pharmaceuticals ApS: Vilkårsændring

24-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS miljøgodkendelse til en vilkårsændring af emissionsgrænseværdien for NOx for en mindre naturgaskedel.

Klage skal være modtaget senest den 23. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S  miljøgodkendelse til en vilkårsændring.

Vilkårsændringen omfatter ændring af emissionsgrænseværdien for NOx for en naturgaskedel til spraytørrer i bygning 5 fra 65 mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas til 80 mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas.

læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00809 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .