VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød – Indkaldelse af idéer og forslag

05-04-2013

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Hillerød, herunder forskellige pilotaktiviteter, produktion af færdigvarer samt produktion af engangsdevices til brug i diabetesbehandling. Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg. Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest fredag den 3. maj 2013.

Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Hillerød, herunder forskellige pilotaktiviteter, produktion af færdigvarer samt produktion af engangsdevices til brug i diabetesbehandling. Pilotaktiviteterne vedrører produktion af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg.

Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til egentlig produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt. Novo Nordisk’ fremtidsplan for site Hillerød (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af tre nye faciliteter til udvidelse af de eksisterende pilot- og produktionsaktiviteter samt mulighed for etablering af en tabletproduktion. Det er derfor valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens område i Hillerød samt at inkludere fremtidige udvidelser frem til 2025.

Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af planerne for udvikling af Novo Nordisk, site Hillerød og disses virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- idéoplæg
- Anmeldelse

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest fredag den 3. maj 2013. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Virksomheder
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 7254 4357
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00056