Scanflavour A/S - Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

25-04-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny naturgasfyret kedel, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Scanflavour A/S, Hobrovej 1, 9632 Møldrup, kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny naturgasfyret kedel, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- læs tilladelsen til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder hos Scanflavour A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen klageadgang
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.