Revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

22-04-2013

Miljøstyrelsen har revurderet moniteringsprogrammet for Audebo affaldsdeponi, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge.

Miljøstyrelsen har revurderet moniteringsprogrammet for Audebo affaldsdeponi. Audebo affaldsdeponi har fået nye krav til overvågning af perkolat, grundvand og overfladvand, endvidere er der udarbejdet alarm- og afværgekriterier.

- læs afgørelse her

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
eller med post til Miljøstyrelsen, Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST-1272-00632  på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. maj inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .