Nye vilkår om deponering af PCB- og asbestholdigt affald på Skodsbøl Deponi

22-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager, særskilte vilkår omkring deponering af PCB- og asbestholdigt affald.

Miljøstyrelsen har givet Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager, særskilte vilkår omkring deponering af PCB- og asbestholdigt affald.
- læs afgørelsen her

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
eller med post til Miljøstyrelsen, Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST-1272-00604 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 22. maj inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .