Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

25-04-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ombygning af bygning 4D, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klage skal være modtaget senest den 23. maj 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Novo Nordisk A/S ønsker i 2014 at ombygge et område af bygning 4D til ligeringspilot. I forbindelse med klargøring til dette har virksomheden anmeldt en række ændringer, som iværksættes i 2013. Anmeldelsen omhandler således kun klargøringen af området til det nye ligeringspilot. Virksomheden fremsender særskilt ansøgning om miljøgodkendelse til ligeringspilot efterfølgende.
Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S i Bagsværd kan foretage ombygningerne uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00434 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 23. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .