Kara/Noveren I/S: Påbud om etablering af støttebrændere mv. på ovnlinje 3 og 4 på forbrændingsanlægget i Roskilde

29-04-2013

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Kara/Noveren I/S, Roskilde Forbrændingsanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Kara/Noveren I/S, Roskilde Forbrændingsanlæg, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

Påbuddet omfatter etablering af støttebrændere mv. på ovn 3 og 4 på forbrændingsanlægget.

Påbud om etablering af støttebrændere m.v.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00614 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 27. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .