Herning Varmforzinkning: Tillæg til miljøgodkendelse

18-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Herning Varmforzinkning, Sverigesvej 13, Vildbjerg miljøgodkendelse til opstilling af askebehandlingsanlæg for udvinding af zink og zinkaske.
Klage skal være modtaget senest den 16. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Herning Varmforzinkning, Sverigesvej 13, Vildbjerg miljøgodkendelse til opstilling af askebehandlingsanlæg for udvinding af zink og zinkaske.

- læs tillæg til miljøgodkendelse af Herning Varmforzinkning

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00779 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 16. maj 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .