Foreningen Danske Olieberedskabslagre Påbud om afværge for olieforurening

19-04-2013

Miljøstyrelsen har givet Foreningen Danske Olieberedskabslagre påbud om afværge ved oprydning af olieforurening.
Klage skal være modtaget senest den 10. maj 2013 inden kl. 16.00.

Påbud efter jordforureningsloven
Miljøstyrelsen har givet Foreningen Danske Olieberedskabslagre påbud om afværge ved oprydning af olieforurening FDO-2010-03 på foreningens olielager J70 i Fredericia.

- læs påbuddet om afværge
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af afgørelsen.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen Virksomheder
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01188 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 10. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .