Skibstrup Affaldscenter, påbud

21-09-2012

Miljøstyrelsen har givet Skibstrup Affaldscenter, Ålsgårde, påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på Skibstrup Affaldscenter.
Klagefrist: 22. oktober 2012.

Skibstrup Affaldscenter, påbud
Miljøstyrelsen har givet Skibstrup Affaldscenter, Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde, påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på Skibstrup Affaldscenter.

Dertil er der meddelt vilkår for håndtering af asbestholdigt affald og deponering af ikke-farligt PCB-holdigt bygnings- og nedrivningsaffald.

Påbud

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, DK-4000 Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 22. oktober 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .