I/S Nordforbrænding: Indberetning for 2011

14-09-2012

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm

Miljøstyrelsen har modtaget indberetning for 2011 fra forbrændingsanlægget

I/S Nordforbrænding
Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Enhver har ret til at se det indberettede, der kan udleveres ved anmodning om aktindsigt til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter fremsende kopi af indberetningen inden 10 dage.

Henvendelse til Miljøstyrelsen:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde

tlf. 72 54 40 00
direkte tlf. til sagsbehandler 72 54 43 67