Inter Terminals EOT: Udvidelse af aktiviteter samt indkaldelse af idéer og forslag

04-09-2012

Inter Terminals har anmeldt et projekt om at øge antal skibsanløb til olieterminalen ved Aabenraa, ligesom der på sigt ønskes mulighed for import og oplagring af lettere klasse III produkter i tanke. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Fristen for idéer og forslag udløber d. 2. oktober 2012.

Inter Terminals har anmeldt et projekt om at øge antal skibsanløb til olieterminalen ved Aabenraa, ligesom der på sigt ønskes mulighed for import og oplagring af lettere klasse III produkter i tanke.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende her på hjemmesiden:

- Idéoplæg
- Anmeldelse
- Afgørelse om VVM-pligt

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 2. oktober 2012. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4000
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00048