Frese metal- & stålstøberi A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

26-09-2012

Miljøstyrelsen tager nu miljøgodkendelse af Frese metal- & stålstøberi A/S, op til en rutinemæssig revurdering.
Frist for kommentering: 24. oktober 2012.

Miljøstyrelsen tager nu miljøgodkendelse af Frese metal- & stålstøberi A/S, Strudsbergvej 2, 4200 Slagelse op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen kan vilkår i miljøgodkendelsen overføres, ændres eller slettes, og der kan gives nye vilkår. Derudover kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse. Desuden er der søgt om bygningsmæssige ændringer.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende her på www.mst.dk .

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, 72 54 42 54 eller .

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.