Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste: Påbud

13-09-2012

Forsvarets Bygnings- og Etablessementstjeneste er meddelt påbud om fjernelse af olieforurenet jord, Tuenvej 120, Frederikshavn

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er meddelt påbud om at fjerne oplag af olieforurenet jord (tidligere jordbehandlingsanlæg) på matr. nr. 56, Elling by, Elling - beliggende Tuenvej 120, Frederikshavn.

Se påbuddet her

Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
tlf. 72 54 40 00