Foreningen Danske Olieberedskabslagre Påbud om supplerende undersøgelser samt redegørelse om mulighed for afhjælpning eller forebyggelse af følger fra olieforurening.

21-09-2012

Miljøstyrelsen har påbudt Foreningen Danske Olieberedskabslagre at gennemføre supplerende undersøgelser for afgrænsning af forureningen af grundvandet, samt at udfærdige en redegørelse, der skal klarlægge mulige foranstaltninger til afhjælpning eller forebyggelse af følger fra olieforurening FDO-2010-03 på lageret i Fredericia. klagefrist 19. oktober 2012 kl. 16:00

Miljøstyrelsen har påbudt Foreningen Danske Olieberedskabslagre at gennemføre supplerende undersøgelser for afgrænsning af forureningen af grundvandet, samt at udfærdige en redegørelse, der skal klarlægge mulige foranstaltninger til afhjælpning eller forebyggelse af følger fra olieforurening FDO-2010-03 på lageret i Fredericia.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Afgørelsen kan ses herunder.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Odense. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 19. oktober 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse