Chr. Hansen A/S Roskilde, Tilladelse.

12-09-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Chr. Hansen A/S, Sdr. Ringvej 22, Roskilde kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med ombygning.

Chr. Hansen A/S Roskilde
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Chr. Hansen A/S, Sdr. Ringvej 22, Roskilde kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med ombygning af pakkeri til frysetørringsfabrik, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.