Chr. Hansen A/S, Roskilde, ansøgning om miljøgodkendelse.

12-09-2012

Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et frysetørringsanlæg. I den forbindelse flyttes et frostpakkeri til virksomhedens site i Avedøre.
Kommenteringsfrist: 26. september 2012

Chr. Hansen A/S, Roskilde
Ansøgning om miljøgodkendelse
Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et frysetørringsanlæg. I den forbindelse flyttes et frostpakkeri til virksomhedens site i Avedøre.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, e-post . Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 26. september 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.