Cheminova A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

06-09-2012

Cheminova har søgt om tilladelse til fire udvidelser/ændringer på fabrikken på Rønland.
Frist for kommentarer: 21. september 2012 kl. 16.00

Cheminova A/S har søgt om tilladelse til fire udvidelser/ændringer:

- Øget produktion på Triazolanlægget
- Øget produktion af methylparathion (MP3-mikrokapsel formulering)
- Udledning af spildevand indeholdende clodinafop
- Udledning af spildevand indeholdende cloquintocet

på fabrikken på Rønland (Thyborønvej 76-78, 7673 Harboøre).

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller på mail til
og skal være modtaget senest den 21. september 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.