BAC Corrosion Control A/S,

20-09-2012

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.

BAC Corrosion Control A/S
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7, matr. nr. 1a0, 4681 Herfølge, kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse indretning af malerhal og værksted på Færøvej 6, matr. 1as, 4681 Herfølge, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Tilladelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.