Statens Serum Institut: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

24-10-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for poliovaccinefabrikken på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S
Udløb af klagefrist: 21. november 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for poliovaccinefabrikken på Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret, og Miljøstyrelsen har revideret vilkårene for miljøgodkendelse, så de er tidssvarende.

- revurdering af miljøgodkendelse, Statens Serum Institut

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller
hvor den skal være modtaget senest den 21. november 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .