Revas, Viborg Kommune: Påbud om ændring af egenkontrolprogram for grundvand

31-10-2012

Revas, Viborg Kommune er meddelt påbud om ændring af egenkontrolvilkår for grundvand
Klagefrist: 28. november 2012 kl. 16.00

Revas fik ved afgørelse af 20. december 2006 Revision af miljøgodkendelser for I/S Revas deponeringsanlæg revurderet vilkår for bl.a. grundvandsmonitering.

Miljøstyrelsen har på baggrund af reglerne i bekendtgørelse om deponeringsanlæg revurderet egenkontrolprogrammet.

Afgørelsen er truffet efter § 72 i Miljøbeskyttelsesloven.

- Se afgørelsen med klagevejledning her

Klagefristen udløber 28. november 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

tlf. 72 54 40 00