Pharmacosmos A/S, Holbæk

10-10-2012

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Pharmacosmos A/S, Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af produktionen til fremstilling af DEAE-dextran, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på: www.mst.dk .
Afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.