Novo Nordisk A/S, site Bagsværd.

09-10-2012

forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Baggrunden for planforslaget er, at Novo Nordisk ønsker at Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Bagsværd frem
til 2025.
Høringsfrist: 4. december 2012 kl. 16.00.

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd
– Forslag til kommuneplantillæg m.v.

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Baggrunden for planforslaget er, at Novo Nordisk ønsker at Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Bagsværd frem
til 2025:

• Alle eksisterende pilot anlæg skal fremadrettet også kunne benyttes til produktion af lægemidler til salg
• Etablering af helt ny facilitet til både pilotaktiviteter samt produktion af lægemidler til salg (kopi af eksisterende bygning 1S/1T)
• Udvidelse af fyldekapacitet ved etablering af ny facilitet eller udvidelser af eksisterende. Alternativt etablering af tabletproduktion.

I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og rimelige alernativer.

Sammen med planforslaget og VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.
Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Forslag til kommuneplantillæg

ikke-teknisk resume

VVM-redegørelse

Udkast til miljøgodkendelse

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 4. december 2012. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00036