Nordic Sugar Nakskov: Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

29-10-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Nordic Sugar Nakskov tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder til etablering af en damptørrer til tørring af pulp som ererstatning for det eksisterende tørreri.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en damptørrer til tørring af pulp og som erstatning for det eksisterende tørreri, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- tilladelse til bygge- og anlægsarbejder til Nordic Sugar Nakskov

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.