Nordic Sugar Nakskov: Afgørelse om nye vilkår for virksomhedens kulplads

15-10-2012

Miljøstyrelsen har påbudt Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov, nye vilkår for deres kulplads.
Klagefristen udløber: 12. november 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har påbudt Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1 i Nakskov, nye vilkår for deres kulplads på nævnte adresse. Vilkårene skal være med til at begrænse støvgener fra virksomheden.

- læs afgørelsen vedr. Nordic Sugar Nakskov

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller , hvor den skal være modtaget senest den 12. november 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .