LEO Pharma A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

01-10-2012

LEO Pharma A/S
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse
Klagefristen udløber: 29. oktober 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup.

Ved revurderingen er de miljøtekniske beskrivelser blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelserne, så de er tidssvarende.

Revurderingen er fastholdt som seks enkeltgodkendelser i form af en hovedgodkendelse med de overordnede vilkår samt fem godkendelser opdelt efter funktioner:

- Hovedgodkendelse inkl. værksteder, lagre, dyrestalde og laboratorier
- Bilag til hovedgodkendelse, del 1
- Bilag til hovedgodkendelse, del 2
- API Manufacturing
- Fine Chemical Production og API Development
- Tabletproduktionerne
- Færdigvareproduktionen
- Forsyningsanlæg

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Roskilde. Ring på telefon 72 54 40 00 eller skriv til

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller , hvor den skal være modtaget senest den 29. oktober 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .