I/S Thisted Kraftvarmeværk: Ansøgning om miljøgodkendelse

22-10-2012

I/S Thisted Kraftvarmeværk, Industrivej 9, 7700 Thisted har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx anlæg af typen SNCR
Frist for bemærkninger: 19. november 2012 kl. 16.00

I/S Thisted Kraftvarmeværk, Industrivej 9, 7700 Thisted har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx anlæg af typen SNCR.

Det er muligt for enhver borger at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
mail:
tlf: 72 54 44 37

Alle henvendelser om den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse skal være modtaget senest den 19. november 2012 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.